Prima Pagina
RASPUNS PENTRU DUMITRA TUDOREL 30.12.2010 - 03:07h
 

In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva.                                                 
              
Documentele necesare obţinerii actului de identitate sunt ;


1. certificatul de naştere original şi copie;


2. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, adeverinţă de la registrul agricol,titlu de proprietate etc.). În situaţia în care solicitantul nu este titular / nu deţine act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute  de legislaţia română în vigoare, găzduitorul, sau după caz, reprezentantul său legal  îşi va exprima consimţământul prin completarea  rubricii corespunzătoare din cererea pentru eliberarea actului de identitate în prezenţa personalului serviciului de evidenţa persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau  oficiului consular al României.      

3. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, 7 Lei (se achita la Primaria Municipiului Alexandria);


4. timbru fiscal sau dovada de achitare a taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 4 Lei  (se achita  la Primaria Municipiului Alexandria); 

Dupa caz solicitantul va depune si următoarele documente:                                                              

- în cazul persoanelor căsătorite - certificatul de căsătorie, original şi copie;                                      

- în cazul persoanelor divorţate - hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;                   

- în cazul soţului supravieţuitor- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;        

- în cazul schimbării domiciliului – certificatele de naştere (original şi copie) pentru copii minori;                 

- în cazul pierderii actului de identitate - un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere,legitimaţia de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă original şi copie ;                                                                         

- în cazul furtului actului de identitate - dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;

Când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate, se eliberează Cartea de identitate provizorie termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, dar nu poate depasi un an.
Pentru eliberarea cartii de identitate provizorii, persoana fizica completeaza Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexeaza documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, starii civile, cetateniei romane, a adresei de domiciliu, trei fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm, precum si documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru si chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii.

Pentru comentarii folositi sectiunea “Mesaje”
   

ARHIVA BLOG

2015
- Ianuarie
 
2011
- Noiembrie
- Martie
- Ianuarie
 
2010
- Decembrie
- Noiembrie
- Octombrie
- August
- Iulie
- Iunie
- Februarie
 
2009
- Noiembrie
- Octombrie
- Septembrie
- August
- Aprilie
 
2008
- Noiembrie
- August
- Iulie
- Iunie
 

BLOGROLL

Ion Iliescu
Adrian Nastase
 
 

LEGATURI

CAUTA IN SITE

NEWSLETTER

Primaria Municipiului Alexandria
Consiliul Judetean Teleorman
Prefectura Judetului Teleorman
Partidul Social Democrat
Adrian Nastase
Ion Iliescu
Victor Ponta
 
 
© 2007-2009 Toate drepturile rezervate Victor Dragusin | Primarul Municipiului Alexandria. Powered by INestetic Design